Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH

Biodata Guru GPM

Nama : PN.NOREHA BT MOHD AMIN

Alamat : No.78, Taman Desa Melang, Fasa 2,72000 Kuala Pilah

No.Tel. Rumah : 06-4812972No.

Handphone : 017-2802656No.

Tel. Sekolah : 06-4813016

MOTTO PUSAT SUMBER SEKOLAH

“KERJASAMA MEWUJUDKAN PSS GEMILANG DAN SEKOLAH CEMERLANG"

PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber Sekolah adalah bertujuan :

1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran dan prestasi pencapaian akademik.

2. Menggalakkan pelajar-pelajar dan guru-guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan pengajaran supaya mereka tidak bergantung semata-mata pada buku teks dan kaedah ‘chalk and talk’ sahaja.

3. Menggalakkan tabiat pelajar sendiri, tabiat membaca, tabiat ingin tahu atau bertanya di kalangan pelajar-pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber Sekolah.

4. Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam usaha menghasilkan dan menilai berbagai alat dan bahan pengajaran-pembelajaran.

5. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza antara satu sama lain.

6. Melatih pelajar-pelajar menggunakan dan perkhidmatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza antara satu sama lain.

7. Melatih pelajar-pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat kerja rujukan serta menggunakan alat-alat hardware iaitu mendedahkan mereka kepada teknologi terkini (IT) dalam media elektronik.


PIAGAM PELANGGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

1. Melaksanakan sekurang-kurangnya satu sub-bidang perpustakaan latihan dalaman setahun bagi setiap panitia kepada semua guru bagi setiap panitia dalam setiap latihan dalaman.

2. Memastikan pesanan bahan, alat dan perkhidmatan dihantar kepada Guru Besar untuk pertimbangan dalam masa satu hari selepas keputusan mesyuarat guru-guru perpustakaan dibuat.

3. Memastikan pinjaman setiap sebuah buku dapat dibuat dalam masa satu minit oleh pengawas perpustakaan di kaunter edaran.

4. Memastikan semua kelas berpeluang menggunakan perpustakaan dan membuat pinjaman buku sekurang-kurangnya dua kali dalam masa setiap satu minggu kalendar persekolahan.

5. Memastikan latihan dan bimbingan pengurusan perpustakaan diberikan kepada semua Pengawas Perpustakaan Sekolah dibuat sekurang-kurangnya satu kali sebulan.

6. Memastikan mesyuarat-mesyuarat berikut diadakan sekurang-kurangnya :
a. Mesyuarat JK Kerja - dua kali setahun
a. Mesyuarat Pengawas Perpustakaan - satu kali sebulan

7. Melaksanakan program-program :
a. Projek Galakan Membaca -sebelum 31 November
b. Minggu Sains dan Matematik -sebelum 31 April
c. Program Bina Minda -sebelum 31 Ogos

8. Mengeluarkan tiga naskah bahan promosi sebelum 31 April, 31 Ogos dan 31 Disember

9. Memastikan arahan-arahan dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pusat Sumber Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan dan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Jempol dan Jelebu dalam masa dua minggu hari kerja selepas arahan diterima.

10. Memastikan perpustakaan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan mesra dengan kadar segera.

11. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima cadangan, pandangan dan teguran yang membina bagi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.Pusat Sumber Sekolah adalah bertujuan :

1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran dan prestasi pencapaian akademik.

2. Menggalakkan pelajar-pelajar dan guru-guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan pengajaran supaya mereka tidak bergantung semata-mata pada buku teks dan kaedah ‘chalk and talk’ sahaja.

3. Menggalakkan tabiat pelajar sendiri, tabiat membaca, tabiat ingin tahu atau bertanya di kalangan pelajar-pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber Sekolah.

4. Membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam usaha menghasilkan dan menilai berbagai alat dan bahan pengajaran-pembelajaran.

5.Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza antara satu sama lain.

6. Melatih pelajar-pelajar menggunakan dan perkhidmatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza antara satu sama lain.

7. Melatih pelajar-pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat kerja rujukan serta menggunakan alat-alat hardware iaitu mendedahkan mereka kepada teknologi terkini (IT) dalam media elektronik.

PIAGAM PSS

PIAGAM PSS

Piagam PSS Menyediakan suasana persekitaran yang sihat dan ceria supaya dapat menarik minat guru dan murid. Menyediakan pelbagai perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan bagi meninggkatkan penggunaan secara individu atau kumpulan dengan bantuan Pengawa Perpustakaan yang terlatih. Menyediakan pelbagai bahan yang terkini yang diuruskan dengan sistematik bagi membantu prestasi pencapaian akademik sekolah. Menyediakan prasarana yang sesuai dan selaras dengan keperluan kurikulum bagi memenuhi hasrat dan harapan Kementerian Pendidikan.